Monika Hurtig
Lindbackens skola

Skolsköterska

Skolsköterskorna representerar elevhälsans medicinska insats och erbjuder:

Öppen mottagning 
Du är välkommen att kontakta oss vid frågor som rör dig och din hälsa. Självklart kan du som förälder också kontakta oss vid frågor eller om du vill att vi ska träffa ditt barn. Vi hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Ibland kan vi vara upptagna eller iväg på annat såsom utbildning, möte, vaccinationshjälp på annan skola. Lämna då ett meddelande via e-post, på telefonsvararen eller i postfacket så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Hälsobesök 
Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning ochvaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs  2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet (se basprogram (PDF, 120 KB)).

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. Läs mer om vaccinationer här.

Skolsköterskan ingår också i skolans Elevhälsoteam (EHT) som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor

Monika arbetar ojämna onsdagar samt fredagar på Lindbackens skola.Mottagningen finns i modullänga 2 på Årstaskolans skolgård.

30 november 2016