Klassernas sidor

Vi värnar om att alla elever känner trygghet och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

 Vi har

  • En välutbildad lärarkår som prioriterar att våra elever får kvalitetsmässiga kunskaper och att de får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
  • Förskollärare, fritidspedagoger, lärare och speciallärare som alla tar en aktiv del av det pedagogiska arbetet med barnen.
  • Vi lägger stor vikt vid barnets språkutveckling bland annat genom att arbeta med Bornholmsmodellen och Nya språket lyfter. 
  • En aktiv mobbningsförebyggandegrupp, STOP-IT gruppen, och en väl utarbetad handlingsplan mot mobbning för att alla elever ska känna att de vistas i en trygg miljö.
  • Små undervisningsgrupper med barn i blandade åldrar.  
  • Faddring.
  • Traditioner som storsamlingar med sång, gemensamma teman och uppträdanden. 
Uppdaterad: