Förskoleklasser

Välkommen till Lindbackens förskoleklasser!

I förskoleklassens uppdrag ingår bland annat att stimulera elevers utveckling och lärande. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. www.skolverket.se

Eleverna får genom skapande arbete och lek nya kunskaper. De får prova och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar genom dans, musicerande och skapande i bild, text och form.

Varje barn ska känna trygghet och glädje på Lindbackens skola! 

Som förälder är du alltid välkommen att besöka oss i skolan.

 

30 november 2016