FA

1C

Ingela Molin
Lärare
Vera Vikman
Förskollärare
Frida Skörd
Elevassistent
Julia Olsson
Elevassistent
30 november 2016