Förskoleklasser

Lindbackens skola
Sparrisgatan 4
754 46  Uppsala
FA: 018-727 70 32
FB:018-727 68 10
lindbackensf-klasser@uppsala.se

Frida Skörd
Elevassistent

1C

Ingela Molin
Lärare
Julia Olsson
Elevassistent
Lena Magnusson
Förskollärare
Simon Lantz
Elevassistent
Susanna Wahlberg
Förskollärare
Vera Vikman
Förskollärare
16 december 2016