Avslutningsbrev juni 2020

En sista hälsning och hänvisning till vår digitala avslutning 2020.

Hej, så har ytterligare ett läsår gått som vi idag har avslutat på ett annorlunda men lyckat sätt. Året har varit fyllt med en del utmaningar men skolan har ändå stått stabil och personalen har gjort ett strålande jobb. Vi har höjt våra resultat både när det gäller trygghet och trivsel samt kunskapsmässigt och det ska bli spännande att analysera och fördjupa oss i våra resultat kommande studiedagar.

Personalen har mött upp eleverna som vanligt trots en orolig och ovanlig Coronatid och försökt anpassat till olika riktlinjer och rekommendationer som ibland ändrats på kort varsel samt ibland med en annorlunda personaluppsättning. Man pratar mycket om hjältar i olika yrkesgrupper men jag tycker skolpersonalen ofta glöms bort, här har vi hjältar på riktigt – alla dagar i veckan!

Digital skolavslutning
Under senaste veckorna har eleverna förberett sig och även personalen har bidragit på olika vis. Hur gör man en härlig och traditionell skolavslutning med social distans där eleverna är delaktiga och alla får ta del av showen? Vi löste det med en digital skolavslutning som alla elever har fått titta på idag, i sina klassrum och samma tid. Det hördes ljuvlig skönsjungade sång och underbara skratt inifrån rummen.

Den digitala upplagan av årets skolavslutning går att se via vår hemsida. Där finns en länk som går till skolans privata sida på youtube där vi sparar vårt digitala filmmateriel. Man kommer bara åt filmen genom att känna till länken som filmen hänvisas till från vår mediasida.

Fritids
Vi har öppet under hela sommaren och det blev inte aktuellt med en ihopslagning med Gåvsta. Var noga med att lämna korrekta uppgifter som vistelsetider och lediga dagar till fritidspersonalen.

Inför hösten 2020 och nytt läsår
Vi har under veckan avslutat det stora pusslet med att utöka våra klasser och sätta ihop nya klasser. Alla klasser som påverkats har fått hem nya klasslistor. Alla andra behåller sina klasslärare även nästa år. Det kan komma att bli förändringar kring resursfördelningen i klasserna och personal på fritids. Vi kommer presentera all ny personal i augusti och som det ser ut så kommer ca 11 nya personer att jobba på skolan till hösten. Vi utökar både lärare, resurser och fritidspersonal. Antalet elever utökas också till ca 420 stycken.

Vi fortsätter arbetet att skapa och justera rutiner samt utvärderar ofta för att säkerställa att vi hela tiden lägger resurser där de gör bäst nytta samt ger eleverna bästa förutsättningar för lärande. Vi fortsätter med mottot att vi behöver växa tillsammans och ha ett gott samarbete med er vårdnadshavare för endast då finns chansen att bygga stans bästa skola!

Stort tack för det här läsåret och väl mött nästa termin.

Bästa hälsningar
Anna Carlén, rektor

9 juni 2020