Information till vårdnadshavare

Ett informationsblad från Lindbackens nya rektor Anna Carlén.

 

Hej, det här min sjunde dag som rektor på Lindbackens skola och jag börjar få ett samlat grepp över vad som är på gång. Här kommer ett första informationsbrev.

Presentation

Jag heter Anna Carlén och kommer närmast från Johannesbäcksskolan där jag jobbat i ca 10 år som lärare och de senaste åren som skolledare. Uppsala är min hemstad och men jag har bott en period i Stockholm där jag arbetade på en global utbildningsenhet inom Ericsson-koncernen. Jag ser fram emot att fortsätta förvalta det fina arbete som gjorts på skolan men även fortsätta driva utvecklingen framåt. Lindbacken är, liksom många andra skolor, en dynamisk skola med många utmaningar och det är viktigt att vi hittar samarbetsformer så vi tillsammans kan bygga en skola med trygga elever och en miljö som främjar elevernas måluppfyllelse.

Jag nås lättast via mailen anna.carlen@uppsala.se då vi är mitt uppe i ett byte av mobiloperatör samt lite strul kring anknytningar.

Skolråd

På måndag den 13/5 kl 18-20 är det ett skolråd inplanerat för de föräldrar som visat intresse. Vi ses i konferensrummet utanför skolexpeditionen.

Författarbesök & skolbiblioteket

Måndag den 20/5 har vi bjudit hit tre stycken författare som kommer och besöker våra klasser: Ingrid Olsson, Kalle Güttler och Andreas Palmaer. Vi kommer också denna dag inviga skolans nya fina skolbibliotek.

Inför nästa läsår – ht 2019

Klassorganisationen för höstterminen är nu klar och ser ut enligt följande:

1A Frida Aracil Flügel

1B Vera Vikman

1C Susanna Wahlgren

2A Isabel Mir Cabot Brandt

2B Elisabeth Mattsson

2C Elena Fariña

3A Sissela Montas

3B Anja Åhman

4A Susanne Linusson

Lärarna kommer förbereda eleverna så att övergången till åk 1 blir så smidig som möjligt. Alla lärarna är kända av eleverna sedan tidigare.

I sommar, 30/6, så upphör fritidsplatserna automatiskt för åk 3 (blivande åk 4). I januari 2020 är det tänkt att Kulturförvaltningen kommer öppna en fritidsklubb, i anslutning till idrottshuset, där elever från åk 4-6 är välkomna. Ansökan till en fritidsplats på skolan i åk 4 eller till fritidsklubben sker i eBarnUngdom.

Status vattenläckan

Stort tack för all förståelse när en vattenledning sprungit läck under natten och orsakat vattenläckage på skolan. Skolpersonalen som var först på plats gjorde en stor insats och försökte minimera skadorna och lyckades så bra att skolan ändå kunde ha öppet. Viedekke har sanerat och har fläktar igång och vi följer regelbundet upp med fastighetsskötaren som har ansvaret att återställa lokalerna.

Fritidshemmet

Fritids finns för att barnen ska vara här när vårdnadshavarna arbetar eller studerar och tiderna ska anpassas efter arbets- och restid. Det betyder att barnen själva inte kan välja om de ska vara på fritids eller inte. Det betyder också att syskon ska bli lämnade och hämtade samtidigt. Tider kan komma att styrkas från arbetsgivare. Läs gärna mer i Uppsala kommuns "Regler för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för elever i åldern 6-13 år". Har ni frågor kring detta så ta gärna kontakt med Antagningsenheten: 0771–727001.

Om eleverna får gå hem själva från skolan så ska en samtyckesblankett fyllas i. Alla föräldrarna som har elever på fritids behöver i god tid informera skolan om vilka vistelsetider som gäller.

Nu är även sommarfritidslappar hemskickade som är viktiga att få in för vår planering. Under v 28-30 så kommer vi stänga och istället erbjuda på plats på Gåvsta skola om elevantalet ser ut att bli väldigt lågt.

Elevhälsokväll

I mars så hölls en föräldrakväll organiserad av skolans elevhälsoteam. Bland annat så presenterade skolpsykologen Linus värdefull kunskap kring barn och ungas sömn och kurator Maria Karlsson kring internet och sociala medier. Se bifogade länk till presentationen och länktips nedan.

https://prezi.com/view/BetgIUpXJq5MnvVxgI60/

Lindbacken arbetar mycket med vår värdegrund och vi tycker det är viktigt att även lägga till internettillvaron till dessa samtal. Allt handlar om hur vi kommunicerar och många agerar olika på nätet och i verkligheten, trots att samma sociala regler gäller. Vi tycker därför det är viktigt att både vi och föräldrar får en insyn och förståelse i de ungas nätvardag. Häng med oss på surfvågen!

Värdefulla länktips:

På sidan https://surfalugnt.se/ har man fångat upp viktiga frågor samt ger information och stöd till barn, föräldrar och pedagoger. De har bland annat en sida som handlar om Fortnite: https://surfalugnt.se/allt-vi-vet-om-fortnite/

 Följ gärna Maria Dufva, kriminolog och författare som arbetar engagerat kring livet på nätet för barn och unga, finns både på Instagram och nätet: http://www.mariadufva.se/

En annan bra aktör som arbetar för att ett tryggt internet är Statens medieråd. Här finns också värdefullt informationsmaterial: https://www.statensmedierad.se/nohate.1295.html

För er som blev nyfikna över de olika maktbarometrarna, en kartläggning över våra största digitala kanaler så kan ni hitta dessa här: http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2018/09/Maktbarometern_2018_Presentation-180927-GRATISVERSION2.pdf

Skolavslutning

Skolan slutar onsdag den 12 juni och vi har planerat att ha en gemensam skolavslutning där vi samlas 8.20 ute. Klockan 10 är skoldagen slut och sommarfritids tar vid för de som har anmält det. Skolbussen bokas till 10.15.

Onsdagen den 1/8 välkomnar vi nya förskoleklasselever som behöver fritids. Skolan startar igen måndag den 19/8.

Den 15-16/8 är fritids och skolan stängd för gemensamma planeringsdagar.

Med vänliga hälsningar

Anna Carlén, rektor Lindbackens skola

10 maj 2019