Informationsbrev augusti 2019

Nu har terminen dragit igång ordentligt och vi ser med glädje fram emot det nya läsåret.

Hej alla,

Det här är början på skolans andra år och vi dras fortfarande med lite växtvärk. Men med utmaningar, skratt, överraskningar och tankekullerbyttor har vi välkomnat skolstarten och vi kommer att göra vårt allra bästa för att både elever och personal ska trivas i vår skola. Vi har en flexibel organisation för att på bästa sätt kunna tillmötesgå ändrade förutsättningar. Vi arbetar i team för att hitta samordningsvinster samt planerar samarbetstider för att främja kollegialt lärande och öka elevernas förutsättningar att lyckas. Vi förfinar några rutiner och skapar nya där det behövs. Vi lever efter mottot att "Tillsammans växer vi!" och inbjuder till ett konstruktivt samarbete med er föräldrar.

Här nedan följer lite information om vad som är på gång.

Nya rutiner på fritids:
Vi har organiserat oss i team som huserar på olika våningsplan som är döpta efter färger. Vi har gjort en första indelning av klasserna som kan komma att ändras under terminens gång beroende på hur många barn som ansökt till fritids. Vi har sju nyanställda som på olika sätt kommer bidra i de olika teamen och som håller på att etablera sig i verksamheten. Edvard Holmlund är ansvarig lärare i fritidshemmet.

Tills vi får ett digitalt närvarosystem så är det teamens pärmar som gäller för vistelsetiderna. Vi kommer att göra ett formulär på hemsidan där man kan anmäla närvaro inför lov. Se mer information från fritids i veckobreven från klasserna via Unikum.

Nästa lovdag är studiedagen 27/9, skriv gärna in i vistelsepärmarna eller håll utkik för länk till hemsidan. Senast måndag 9/9 behöver vi veta för vår planerings skull samt informera köket.

Om man lämnar sitt barn ute på morgonen så ta kontakt med en personal i orange väst för att bli avprickad. De elever som inte har fritids är välkomna efter 8.10.

Unikum
Har du ännu inte loggat in på Unikum så är det dags så ni inte missar värdefull information. Unikum är en av våra viktigaste kommunikationskanaler till er föräldrar. Det här brevet skrivs ut denna gång och har lämnats ut till alla elever för att nå alla, men fortsättningsvis sker all kommunikation digitalt via Unikum. Genom Unikum har skolpersonal enkelt möjlighet att skicka information och ni har möjlighet att ta del av ert barns utveckling då det även är vår bedömningsportal. Mer information finns på vår hemsida:
https://lindbackensskola.uppsala.se/om-skolan/unikum/

Instagram
Vi har inför läsåret skaffat oss två nya informationskanaler, två konton på Instagram. Här delar vi med oss vad som händer på skolan. Följ oss gärna!
Lindbackens_skola och Lindbackens_fritids

Strategiska satsningar
Under läsåret så går alla skolans lärare en kompetensutvecklingssatsning från Skolverket som heter Specialpedagogik för lärande. Målet är att tillsammans med kollegerna får tid att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder och arbetssätt. Modellen är framtagen utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Kompetensutvecklingsinsatsen genomförs tillsammans med stöd av handledare. Målet är att bli ännu bättre på att möta alla elevers olika behov förutsättningar och anpassa undervisningen.

Under flera läsår framöver så är skolan med i en annan satsning (tillsammans med fler andra skolor i kommunen) och som är ett samarbete mellan kommunen och Uppsala Universitet: "IBIS – inkluderandestöd i skolor". Genom metoden så är tanken att vi ska få hjälp att utveckla en positiv skolkultur som stärker elevens skolprestation och sociala färdigheter. Det handlar också mycket om att förebygga utmanande beteenden. För er som vill läsa mer så finns en nypublicerad artikel i Skolvärlden:
https://skolvarlden.se/artiklar/forskningsprogram-ska-skapa-tryggare-skolmiljo-mindre-stress-larare

Symbol
Vi har också fått en symbol för skolan som kommer pryda våra dokument och arbetskläder. Den bygger givetvis på namnet Lindbacken och på ädelträdet Linden som heter Tilia cordata på latin och betyder "hjärtformad". Vi är glada över symbolen som stöttar oss i arbetet att utifrån gemensamma riktlinjer, öka våra möjligheter att ge en enhetlig och professionell bild av skolan och vår verksamhet.

Föräldramöten
Den 4 september är alla föräldrar välkomna till ett föräldramöte. Vi börjar gemensamt i matsalen kl 18 för att sedan fortsätta i klassrummet där fördjupade diskussioner kring klassen och kommande läsår kan ske.

Parkering
Som ni vet så har inte området och skolan så många parkeringar. Vi önskar därför att ni i så stor utsträckning som möjligt går eller cyklar till skolan med ert barn. Det är parkeringsförbud vid bussfickan men om man passar busstiderna så kan man kortare stund stå där. Observera bussens tider: ca 7.30-8.00 och 13.45-14.05 och 14.45 -15.05.

Med hopp om ett lärorikt och givande läsår och bästa hälsningar från all personal på Lindbackens skola genom Anna Carlén, rektor.

1 september 2019