Informationsbrev januari 2020

Här kommer information och lite senaste nytt från skolan.

Trygghet & trivselenkäter
Vi gjorde under december en avstämning med samtliga elever kring trygghet och trivsel. Vi är glada över resultat som visar att många elever trivs och mår bra hos oss. Vi har under höstterminen gjort många åtgärder och all personal har arbetat hårt för att driva utvecklingen på Lindbackens skola & fritids framåt. Vi vet att det fortfarande finns saker att arbeta med men det är också viktigt för oss att även fokusera på att synliggöra förbättringar för att få energi att fortsätta bygga Uppsalas bästa skola.
De områden vi behöver arbeta vidare med är bland annat att hitta strategier för studiero och även definiera begreppet (många tror att det betyder att det ska vara helt tyst hela tiden). Vi jobbar nu intensivt för att förbättra klimatet i våra trapphus och korridorer genom IBIS (läs mer på vår hemsidan under "Positivt skolklimat") och omklädningsrummen behöver utvärderas ytterligare. Varje klass "tar tempen" varje vecka kring arbetsro och kamratskap för att få en ännu tydligare bild av av nuläget. Elevrådet kommer också få ge sina kommentarer på enkätresultatet.
Vill du se resultatet så gå in på vår hemsida https://lindbackensskola.uppsala.se/om-skolan/positiv-skolkultur/

Kick-off med nya ordningsregler
Första fredagen efter jullovet så samlades alla eleverna i matsalen i omgångar där rektor visade en film kring våra nya ordningsregler: Visa respekt, ta ansvar och visa omtänksamhet. Dessa huvudregler ska gälla hela tiden och överallt. Dessa bryts sedan ner i mer konkreta regler i olika arenor. Den första arenan vi arbetade med var idrottshuset. Nu introducerar vi korridorer och trapphus. Eleverna kommer även här se en film kring förväntat beteende gjord av rektor. Eleverna är delaktiga i att både ta fram regler och även visa upp hur man ska göra och inte ska göra. Allt för att säkerställa att alla vet vad som gäller. Eleverna kommer även få öva på reglerna tillsammans i sina fadderklasser.

Besökspolicy
Det är många som vill hälsa på i klasserna vilket vi tycker är roligt. Det är dock så att skolan är ingen allmän plats och läraren måste få ta ställning till rådande läge i klassen och få chans att planera kring ett klassbesök och i vissa fall säga nej. Många elever påverkas negativt av förändringar, som t ex besök i klassrummet. Det är läraren som är pedagogisk ledare i klassrummet och ska trygga elevernas skolmiljö samt säkerställa bästa möjliga förutsättningar. Om läraren gör en bedömning av att ett besök kan försvåra och skapa otrygghet så måste det respekteras. Vi har fler elevers behov i fokus och ber er försöka förstå problematiken. Vårt mål är alltid en trygg miljö i klassrummet samt en miljö för bästa möjliga lärande. Om ett starkt intresse & behov finns så ta kontakt med läraren och se hur man bäst kan lösa besöket så det blir så bra som möjligt för alla berörda.

Biblioteket
Vi har fått 100 nya titlar till vårt bibliotek och 500 nya böcker. Vi är stolta över vårt bibliotek och kommer under våren att få stöd av en central bibliotekarie kring hur vi kan utveckla vårt bibliotek ytterligare på skolan för att öka eleverna läslust och språkglädje.

Ny biträdande rektor
Vi välkomnar Sakarias Åkerman som började måndag 3 februari som biträdande rektor på Lindbacken. Några av hans ansvarsområden blir fritidshemmet samt förskoleklass. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

Skolråd
Det är dags för nästa skolrådsmöte som är måndag den 10 februari kl 18-20. Kersti Vikström, en av skolan speciallärare, kommer beskriva elevhälsoarbetet och Sakarias Åkerman, nya biträdande rektorn kommer vara med och presentera sig. Om tid finns kvar så fortsätter vi arbetet från förra gången kring förväntansdokumentet.

Sportlov - fritids
Snart är det lov och alla ska ha fått information om att anmäla till fritids via hemsidan. Viktigt för oss att få in informationen i tid. Har ni missat ta direkt kontakt med Edvard Holmlund: edvard.holmlund@skola.uppsala.se. 

Öppet hus – save the date
Skolan kommer bjuda in till ett öppet hus torsdagen den 12 mars mellan kl 17-19. Inbjudan och mer information kommer senare. Välkomna!

Bästa hälsningar all personal på Lindbackens skola genom rektor Anna Carlén

5 februari 2020