Informationsbrev maj 2020

Sedan förra informationsbrevet i mars så har vi alla befunnit oss i en historisk tid som kommer skrivas in i historieböckerna.

Aktuellt kring Covid-19

Ni liksom vi har följt medias ständiga rapportering av pandemin där vårt mål har varit att följa aktuella rekommendationer så gott vi har kunnat (jag hoppas ni alla tagit del av den information som sprids via Unikum). Jag är tacksam över att ni också tagit ansvar och i större utsträckning varit uppmärksamma även på lindriga symptom. Åtgärderna har gett en positiv effekt då vi haft en förhållandevis hög närvaro hos både elever och personal. Ibland krockar rekommendationer kring riskgrupper med elevernas rätt till utbildning och vi får tillsammans hitta individuella lösningar.

Lindbacken är med i ett forskningsprojekt kring ”Barn och ungas röster om corona” som institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap driver. Eleverna fyller i ett aktivitetsblad där de ska göra en bild över sina tankar och känslor kring corona. Def finns även en flik för föräldrar där ni tillsammans kan fylla i en enkät men även läsa mer om aktiviteten samt hur man kan möta barnens oro:

>https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/projekt/barn-och-ungas-roster-om--corona-//

Exempel från några röster: ”Jag tycker det är bra att corona inte smittar alla på en gång”, ”Jag kan inte leka med mina kompisar”, ”Jag har ritat att jag dödar corona därför att den ska inte finnas”; ”min bild föreställer Covid19  med en stoppskylt för Covid19 är sämst”.

Här finns ytterligare en länk om stöd att prata med barn om Coronaviruset:

https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset?fbclid=IwAR2Cv75LSSbLrpyUdDXLII6kbc60ePSWMrwFO7lPxoA8XEnod_JkSgSCHoM

Inför hösten 2020

Vi är nu mitt uppe i att lägga pusslet inför hösten. Vi tar emot 108 nya förskoleklasselever, i fyra klasser, som vi via film och traditionell postväg har kontakt med.

Våra nuvarande tre förskoleklasser ska delas upp och bli fyra årskurs 1or liksom våra nuvarande två årskurs 3or ska bli tre årskurs 4-klasser.

Eftersom vi växer med fyra nya klasser så tar rekrytering mycket av vår tid just nu och samtidigt utökning av lokaler då vi tar över plan 2 i huset mitt över gården (hus D), där förskolan Linden har varit. De fortsätter sin verksamhet på bottenplan samt delvis på plan 2. Vi har planerat att blivande årskurs 4 och 5 kommer vara i den nya delen.

Vi planerar för att dela ut nya klasslistor och förhoppningsvis kunna presentera vilka lärare som kopplas till vilken klass under senare delen av maj, för de elever som ska börja i förskoleklass, åk1 och åk4.

Busshållplats och parkering

Lindens nya förskola ska börja byggas på ängen mitt emot skolans huvudingång vid Hagtorpsvägen under vecka 21 vilket betyder att det inte kommer kunna gå att parkera där då. Vi vill igen påminna att inte heller parkera på busshållplatsen. Kommer ni med bil så är rekommendationerna att stanna till vid idrottshuset. Parkeringen där är i första hand för personalen (inga skyltar är ännu uppsatta) men det går bra att stå korta stunder under hämta/lämnatider.

Fritids

Vistelseanmälningar till sommarlovet är nu högaktuellt. Det är särskilt viktigt för oss att ni respekterar den deadline som gäller 18/5 så vi kan planera för sommaren med personal, måltider samt samarbete med Gåvsta skolas fritids (som kommer hit under v 28-30).

En påminnelse för er som ännu inte anmält till klämdagen 22/5 ta kontakt med fritids snarast då mat är beställt och personalens schema är klart.

Skolavslutning 9 juni

Som ni har kanske har läst i media redan så har grundskolan bestämt att skolavslutningarna blir utan vårdnadshavare i år. Vi kommer göra en digital variant där eleverna i sina klassrum får ta del av sånger och uppträdanden mm som spelas in under våren. Skoldagen börjar som vanligt 8.20 och kommer sluta mellan 10.30-11.00. För att inte alla ska hämta samtidigt så finns här ett spann på 30 minuter och all hämtning sker ute på gården. Glöm inte meddela era vistelsetider denna dag på sommarlovsblanketten på hemsidan för de som behöver fritids. Fritidsklubben välkomnar elever i åk 4 från kl 11 och skolskjutsen är också beställd till kl 11.

Hälsningar

Anna Carlén, rektor

 

8 maj 2020