Informationsbrev mars 2020

Vill börja med att tacka för förståelse, samarbete och omtanke. Det är tillsammans vi kan ombesörja att skolmiljön blir så trygg som möjligt för alla elever just nu. Alla friska elever är varmt välkomna till skolan där vi försöker bedriva verksamheten så ”vanligt” vi kan utifrån rådande omständigheter.

Aktuellt
Som ni sett så har vi haft två inbrott på skolan på kort tid med skadegörelse och förlorad digital utrustning som följd. Vi jobbar för fullt med att återställa skolan och se över hur vi bäst kan köpa in ny utrustning.

Vi vidtog också försiktighetsåtgärder kring smittspridning av Covid-19 och ställde in vårt planerade öppet hus. Vi får avvakta och se ifall det blir aktuellt för nytt datum under våren.

I övrigt så följer vi grundskoleledningsgens rekommendationer för att minska smittspridning som bygger på Folkhälsomyndigheternas riktlinjer. De skriver bland annat: "I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion."

Läs mer om de särskilda riktlinjerna till förskola och skola:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

Vi på skolan har bland annat ändrat våra hälsningsrutiner på morgonen, något ni kanske kan ha nytta av, istället för att ta i hand vid möten.

Vi har förstärkt med rengöringsprodukter i klassrummen och eleverna får extra instruktioner i hur man tvättar händerna. I matsalen så har rutiner ökat kring byten och rengöring av slevar osv, smörportionspaket istället för större paket med smörkniv osv.

Fritids
Fritids hälsar att det sista dag för inlämning av ledighet/vistelsetider för påsklovet 19 mars. Var vänliga och respektera denna deadline. Ni hittar anmälan från vår startsida:
https://lindbackensskola.uppsala.se/

Vi vill också påminna och våra stängda dagar som är 12 juni och 10-11 augusti. Då är hela skolan stängd. Vi kommer inte stänga under sommaren utan har öppet då vi samarbetar med Gåvsta skola vilka kommer hit med sina sommarbarn under veckorna 28, 29 och 30. Det kommer betyda att det kommer vara andra barn och annan personal på plats dessa veckor. Vi kommer självklart ha personal på plats samtidigt men personalsammansättningen kommer se annorlunda ut. Mer information kommer längre fram.

Fritids erbjuder läxläsning under fritidstid på tisdagar kl 14.50-15.30.

Skolråd
Det senaste protokollet finns att läsa på vår hemsida och nästa möte är 3o mars. Temat denna gången kommer vara föräldramöten. Har du synpunkter, tankar eller funderingar kring det är du välkommen att ta kontakt med någon ur skolrådet.

Kvarglömda kläder
I korridoren till höger om matsalen finns lådor med kvarglömda kläder. Dörrarna dit låses kl 16 så be gärna en personal om hjälp ifall ni kommer senare. Kläderna finns kvar tom 27 mars, sedan skänks de till en insamlingsorganisation.

Hälsningar
Lindbackens personal genom rektor Anna Carlén

16 mars 2020