Informationsbrev oktober 2019

Nu är vi i mitten av terminen och första kvartalet av läsåret är gjort. Det har varit en intensiv start med olika utmaningar, men som vi börjar komma tillrätta med. Det händer mycket och många bra saker på skolan och värdefullt lärande sker varje dag.

Vi har hittat flera långvariga vikarier och har gjort flera lyckade rekryteringar. Vi har fått förstärkning av ytterligare en skolledare Carina Bellbring, som arbetar som biträdande rektor på skolan 40%. Uppdraget är främst fokus på fritidshemmet och förskoleklass.

Fritids har börjat med tydligare aktivitetsscheman och förstärkt runt strukturer. Vi jobbar mycket runt kollegialt lärande och handledning för att öka kompetensen hos varandra samt lyfter frågor kring gemensamma rutiner.

Vi kommer här framöver intensifiera arbetet kring våra ordningsregler och skapa tydliga förväntansmatriser samt visa vilka påföljder som finns.

Ny morgonrutin gäller från måndag v 45 där skolan gör som förra året, att alla klasser ställer upp och slussas in i kapprummen. Syftet är att öka tryggheten i hallen samt göra det enklare för barnen att ta av sig skorna.

Fritids håller på med en enkätundersökning bland eleverna om vad de vill göra på fritids för att öka elevinflytandet. Vi har också fler andra elevdemokratigrupper: Elevråd, matråd, aktivitetsgrupp och en kamratgrupp där eleverna har möjlighet att påverka. Elevrådet har t ex varit med och bidragit med kloka synpunkter när vi diskuterat rutiner i trappen och skor på eller av.

Vi håller också på att skriva ihop ett rutindokument för att underlätta för er föräldrar som vi kommer publicera på hemsidan, lite som en FAQ-sida. Vi håller nu på att ta reda på vad ni mest undrar över, vilket också indikerar på vad vi är otydliga med i vår information till er och behöver förbättra.

Idrottshuset är snart klart och det kommer ske en officiell invigning lördag den 21/11. Vi på skolan kommer även att ha en egen invigning. Vi hoppas få tillgång till hallen senast v 46.

Skolrådet kommer att träffas den 5/11 och en agenda har skickats ut till de som visat intresse. Syftet med gruppen och anteckningar kommer att publiceras på skolans hemsida.

Vi har nu fått bekräftat att fritidsklubben för åk 4 kommer öppna 9/1 2020 och ett brev kommer att skickas till alla vårdnadshavare. En invigning är planerad till den 23/11. Kulturförvaltningen kommer även en dag till skolan och hälsar på och berättar om verksamheten. För frågor kan man vända sig till: Jaqline Claesson: jaqline.claesson@uppsala.se eller 018-7278013. Glöm inte avbeställa er fritidsplats hos oss för att inte drabbas av extra kostnader, en månads avbokningstid.

Viktiga datum att komma ihåg:

• 28/10 - 1/11 höstlov, fritids öppet för de som anmält

• Skolavslutning 20/12

• Fritids är stängt 7/1 men öppet den 8/1 som är en studiedag.

• Skolan startar 9/1 2020.

Tack för alla glada tillrop och konstruktiv återkoppling – Tillsammans växer vi!

Med hopp om ett härligt höstlov!

Hälsningar Lindbackens skola genom rektor Anna Carlén

25 oktober 2019