Föräldramöte för blivande förskoleklasser

Till föräldrar med barn som ska börja i förskoleklass  hösten 2018.

Föräldramöte kommer att hållas onsdagen den 16 maj kl. 18-19 i Årstaskolans matsal.

Varmt välkommen!

2 maj 2018