Nya reviderade kursplaner

Regeringen skjuter upp starten av de ändrade kursplanerna i grundskolan till hösten 2022. Läroplanerna och kursplanerna beskriver skolans kunskaps- och bildningsuppdrag och är avgörande för likvärdigheten i skolan.

Målet har varit att göra kursplanerna till ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll ska få ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna sätter betyg. Fakta och förståelse har betonats och innehållet skiljer sig tydligare mellan stadierna. På så sätt vill Skolverket skapa bättre förutsättningar för kvalitet och likvärdighet i undervisningen och se till att betygen blir mer tillförlitliga och rättvisande för eleverna.

Till eleverna (klicka på bilden för att öppna som PDF):

 

Till vårdnadshavare:

Under vårterminen pågår ett implementeringsarbete med de reviderade kursplanerna. Grundskolans utvecklingsenhet, rektorer och lärare arbetar i olika forum för att lärarna ska ges bästa möjlighet att anpassa sin undervisning till förändringarna. Arbetet utgår från material som Skolverket tagit fram. Läs mer. (PDF, 56 KB)

Direktlänk till Skolverkets informationssida.

3 februari 2021