Välkomna blivande förskoleklasselever

Förskoleklassen är första steget in i skolans värld. Den är en del av grundskolan och är tillgänglig för alla. Målet med vår verksamhet är att barnen ska känna trygghet och lust att lära. Vi vill också verka för att möta varje barn på den nivå där de befinner sig i sin utveckling. Stor vikt läggs vid att barnen ska få träna att samarbeta men också att bli självständiga individer.

Det är också viktigt att barnen under sitt förberedande år ska bli bekanta med att kunna känna sig trygga i skolans miljö. Vi är övertygande om att barnen lättare kan tillgodogöra sig kunskap och utvecklas i sin sociala samvaro tillsammans med andra, när de är trygga. Därför får det trygghetsskapande arbetet stort utrymme. I förskoleklassen varvar vi lek med olika arbetsuppgifter, idrott och utflykter.

Inskolning

Förskoleklassen har samma läsårstider som övriga grundskolan. Höstterminen börjar måndag 19 augusti. Verksamheten pågår 8.20-13.30 varje dag utom under inskolningsdagarna:

Måndag 19/8 kl. 9.00 -11.00 Därefter går barnen hem alt fritids.
Tisdag 20/8 kl. 8.20 -11.30 Därefter går barnen hem alt fritids.
Onsdag 21/8 kl. 8.20 -12.30 (inkl. lunch) Därefter går barnen hem alt fritids.
Torsdag 22/8, går eleverna enligt vistelseavtalet dvs utifrån det behov av fritids ni har anmält.

Vi samlas på gården vid start (de som har anmält fritids innan inskolningsstart är välkomna den tid som anmälts).

Om önskemål finns, från eleven eller er vårdnadshavare, för ett kortare besök på fritids så kontakta oss gärna, tel: 018 -727 70 02, för att hitta en tid som passar under v.33 måndag-onsdag (torsdag – fredag är fritids stängt för planeringsdagar).

Ansökan om fritids

Om du arbetar eller studerar och ditt barn behöver plats på fritidshem så måste ni logga in i eBarnUngdom och ansöka om plats (glöm inte att båda vårdnadshavarna behöver godkänna platsen). Gör ansökan så snart ni kan om ni ännu inte gjort det. Vi kan inte ta emot elever på fritids utan en placering.

Välkomstsamtal

Vi inbjuder er vårdnadshavare till ett "välkomstsamtal" som ni bokar tid för i samband med skolstarten. Detta samtal kommer att äga rum under de första skolveckorna.

Med vänliga hälsningar förskolelärarna

9 augusti 2019