Välkomstbrev - ny termin 2020

Välkomna till en ny termin på Lindbackens skola!

På måndag 17/8 drar skolan igång igen och några har redan smygstartat på fritids. Här kommer en liten uppdatering kring vissa förändringar och vad som är aktuellt. Vi ser alla fram emot ett nytt läsår tillsammans, Lindbackens tredje år.

Denna information publiceras via Unikum men även på vår hemsida för att nå alla. Ni som ännu inte har tillgång till Unikum behöver logga in där för att aktivera att information kommer till er från skolan och även centralt från Uppsala kommun.

Åk 1-5: Alla elever är välkomna kl 8.20 (fritids innan för de i åk 1-3 som anmält) och samlas som vanligt på skolgården vid sin klass.
Det har blivit en förändring av lärare i 1A där Sissela Montas ersätts av Ann-Christin (Anki) Erixon och 1B där Maria Karlsson ersätts av Amanda Bylund. De presenterar sig närmare i egna veckobrev till klasserna.

Förskoleklass: Alla elever samlas första dagen kl 9.00 runt scenen för att där bli uppdelade och följa med sina lärare till klassrummet. Dagen slutar kl 11.00 (exkl lunch). De elever som anmält fritids är välkomna att stanna och äta och ha fritidsverksamhet efter anmälda vistelsetider. Under tisdagen går eleverna 8.30-11, onsdag 8.30-12.30 (inkl lunch) och från torsdag enligt schema (8.30-13.30).

I FD blir Klara Einarsson klasslärare och i FC Sofia Lehrberg, även de presenterar sig ytterligare i ett eget veckobrev.

Alla kommer erbjudas ett välkomstsamtal där föräldrar är välkomna att boka med respektive lärare. I Unikum och på hemsidan finns kontaktuppgifter.

Pga rådande läge och spridning av Coronaviruset så vill vi uppmana alla att respektera de riktlinjer och rekommendationer som gäller. De allra viktigaste är att inte lämna elever som visar symptom och att ni själva inte kommer hit om ni är sjuka. För att minska trängsel så önskar vi att föräldrar i största möjliga mån lämnar ute och inte uppehåller sig inne på skolan om det inte finns särskilda skäl och att vi håller avstånd. Mer information kring Covid-19 och riktlinjer kommer skickas ut via Unikum under veckan. Nytt för hösten är att vi kommer informera berörda klasser om personal konstateras smittade, enligt ny rutin.

Nytt på fritids denna termin är att vårdnadshavarna ska anmäla vistelsetider via Skola24. Vi är inne i en testperiod så vissa buggar kan förekomma. Eleverna behöver också bli in- och utcheckade av en personal via en Ipad/smartphone så viktigt att ni och eleverna hittar en bra rutin där. Vi har också anställt en hel del ny personal som ni kommer träffa på under terminen och som presenteras via veckobreven.
Behöver ni fritidsplats så ansöker ni via: https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola-och-fritids/fritidshem-och-fritidsklubb/fritidshem-och-fritidsklubb-sok-eller-sag-upp-plats/

Övrig information:
• Vi har nu 420 elever inskrivna på skolan, är 55 anställda – varav 15 nyanställda.
• Vi har startat upp våning två i nya delen med fyra klasser – åk 4-5.
• Förskoleklasserna börjar kl 8.30 varje morgon och åk 1-5 kl 8.20.
• Vi kommer uppdatera hemsidan med mer information, kontaktuppgifter och bilder inom kort.
• Föräldramöten under hösten kommer ske digitalt och vi återkommer med mer information kring detta.
• Bifogar vårt förväntansdokument som är utarbetat under förra läsåret tillsammans med personal, elever och föräldrar. Kan vara bra att ha kikat på hemma tillsammans inför skolstarten för att skapa de bästa förutsättningarna för trygghet och lärande.
• Rektor och biträdande rektor har till viss del delat upp en del ansvarsområden där bland annat fritidsansvaret ligger hos biträdande Sakarias Åkerman. De allra flesta frågor som rör skolan och verksamheten svaras lättast av elevens lärare.
• Skolsköterskan är på skolan må-tors, kurator och psykolog är på plats på onsdagar (obs, har ej möjlighet till spontana besök utan tid behöver bokas vid behov).
• Alla elever som har rätt till busskort skall få det hemskickat under denna sista vecka utav sommarlovet. Om du nyligen har bytt skola till oss och fick det klart under senare delen av sommaren, kan busskortet komma att dröja lite. Om du har frågor kring detta så hör av dig till 0771–727001 antagning.skolskjuts@uppsala.se
• Vår idrott kommer att vara utomhus nu inledningsvis fram till slutet av september. Tänk på att ha kläder efter väder då det inte sker något ombyte/dusch under denna period. Mer information kommer från idrottsläraren.
• Ingen parkering få ske på Hagtorpsvägen utanför skolan utan alla föräldrar samt personal hänvisas till parkeringen vid idrottshuset. Vi uppmanar alla som bor i närheten att gå och/eller cykla tillsammans med ert barn till skolan.

Igen varmt välkomna till ett nytt spännande och innehållsrikt läsår!
Hälsningar Anna Carlén, rektor och Sakarias Åkerman, biträdande rektor med personal

Lindbackens förväntansdokument

Utbildningsnämnden har beslutat att varje skola ska upprätta ett förväntansdokument som ska visa vilka förväntningar föräldrar, elever och skola kan ha på varandra och vem som ansvarar för vad. Syftet från nämnden är att det ska främja studiero, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt fungerande samspel med vårdnadshavare då det är viktigt för att elever ska lyckas så bra som möjligt och nå goda skolresultat.

Skolan har under läsåret 2019-2020 jobbat efter IBIS-modellen (inkluderande beteende stöd i skolor) där vi bland annat arbetat mycket med förväntningar på skolan. Det resulterade också i att endast ha tre ordningsregler som gäller överallt och alltid:

  • Att visa respekt
  • Ta ansvar
  • Att visa omtänksamhet

Utifrån dessa har skolan tillsammans med personal, elever och föräldrarådet, byggt upp vårt förväntansdokument.

Vi arbetar också efter visionen att vi bygger skolan tillsammans och att vi därmed också växer tillsammans för att lyckas skapa de bästa förutsättningarna för elevernas trygghet och lärande.

Läs gärna mer om vårt arbete att genom IBIS bygga en positiv skolkultur på vår hemsida.

12 augusti 2020