Välkomstbrev blivande förskoleklass

Information till föräldrar med barn som ska börja i Lindbackens förskoleklasser ht 19.

Vad roligt att Ert barn har fått placering på Lindbackens skola till hösten. I dagsläget ser det ut som det blir tre stycken förskoleklasser. Vi grupperar eleverna utifrån olika förutsättningar och dessa grupperingar är preliminära och kan komma att ändras inför terminsstart.

Förskoleklassen är första steget in i skolans värld. Den är en del av grundskolan och är tillgänglig för alla. Målet med vår verksamhet är att barnen ska känna trygghet och lust att lära. Vi vill också verka för att barnen ska få en mjuk och lekfull övergång mellan förskola och skola. Vi arbetar för att möta varje barn på den nivå där det befinner sig i sin utveckling. Stor vikt läggs vid att barnen ska får träna att samarbeta men också att bli självständiga individer.

Det är också viktigt att barnen under sitt skolförberedande år ska bli bekanta med och kunna känna sig trygga i skolans miljö. Vi är övertygade om att barnen lättare kan tillgodogöra sig kunskap och utvecklas i sin sociala samvaro med andra, när de är trygga. Därför får det trygghetsskapande arbetet stort utrymme. I förskoleklassen varvar vi lek med olika arbetsuppgifter, idrott och utflykter.

Välkommen till förskoleklassens föräldramöte onsdagen den 15/5 klockan 18.00

Under föräldramötet kommer ni få mer information kring förskoleklassen och verksamheten. Vi skulle uppskatta ifall ni till dess har fyllt i de bifogade lapparna som skickats hem för att underlätta inskolningen för ert barn.

Inskolning

Förskoleklassen har samma läsårstider som övriga grundskolan. Höstterminen börjar måndag 19 augusti. Verksamheten pågår 8.20–13.30 varje dag utom under inskolningsdagarna:

Måndag 19/8 kl 9.00-11.00 Därefter går barnen hem

Tisdag 20/8 kl 8.20-11.30 Därefter går barnen hem

Onsdag 21/8 kl 8.20-12.30 (inkl lunch) Därefter går barnen hem

Dag fyra, alltså torsdagen den 22/8, går eleverna enligt vistelseavtalet (det behov av fritids ni har anmält).

Karuselldagen

Eleverna är välkomna på besök, under Uppsala kommuns gemensamma Karuselldag, till Lindbackens skola onsdagen den 22/5 klockan 8.30–9.30. Besöket sker tillsammans med förälder.

Fritids

Om du arbetar eller studerar och ditt barn behöver plats i fritidshem så ska du logga in i eBarnUngdom och ansöka om plats. Gör gärna din ansökan redan nu så att placeringen är klar till skolstarten.

Barnen får vara kvar på förskolan t o m 31/7 och kan börja i skolans fritids den 1/8. Om ni ansöker om fritids innan skolstarten behöver vi snarast får veta det. Obs! Fritids är stängt för gemensamma planeringsdagar 15–16/8.

Välkomstsamtal

Vi inbjuder er föräldrar till ett "välkomstsamtal" som ni bokar tid för i samband med skolstarten. Detta samtal kommer att äga rum under de första skolveckorna.

Mer information ges under föräldramötet. Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar

Anna Carlén

Rektor Lindbackens skola

12 maj 2019