Fritidshemmet

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap (www.skolverket.se).

Under loven är det telefonen på Fritids Blå som är prio 1.

Vi har ett fritidshem som består av tre team: Blå, Röd och Grön:

Fritids Grön (övre våningen) 018-727 60 45 (2A, 2C & 3or)
Fritids Röd (mellanplan) 018-727 70 02. (1or & 2B)
Fritids Blå (nedre plan) 018-727 70 05 (FSK)

Öppning och stängning sker på fritids Blå.

Instagram: https://www.instagram.com/lindbackens_fritids

Inför lov:

Det är jätteviktigt för oss att ni anmäler om ert barn kommer vara på fritids eller inte dessa dagar. Meddela via Skola24.

Det är viktigt att vi får återkoppling för vår planerings skull men även köket behöver veta hur många luncher som ska serveras. Det här är framför allt viktigt för de elever som har speciella allergier och specialkost.

•Tänk på att personalgruppen kan se annorlunda ut på loven och att barnen kanske får träffa fritidspersonal från alla tre team.
•Vi skulle också uppskatta ifall ni lämnar innan 9.00 då vi ofta går iväg på utflykter under loven.
•Kläder efter väder är också därför väldigt viktigt.

 

Tack för ert samarbete.

25 september är terminens första studiedag. Skolan har stängt men fritids är öppet för de elever med behov. Anmäl i Skola24.

Att ansöka om fritidshem:

Du som vårdnadshavare som fått skolplacering i Förskoleklass eller åk 1-4 och vill ha skolbarnomsorg/fritidsplats måste ansöka om plats skyndsamt i eBu.

Barnen trivs bra här på fritids och det är något vi är glada över och vi märker det på barnen och det syns i enkäter. Dock är det så att fritids finns för att barnen ska vara här när vårdnadshavarna arbetar eller studerar och tiderna ska anpassas efter arbets- och restid. Det betyder att barnen själva inte kan välja om de ska vara på fritids eller inte. Det betyder också att syskon ska bli lämnade och hämtade samtidigt. Tider kan komma att styrkas från arbetsgivare. Läs gärna mer i Uppsala kommuns "Regler för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för elever i åldern 6-13 år".

Du anmäler via https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/forskola-och-familjedaghem/logga-in-i-ebarnungdom/

Som vårdnadshavare måste ni bekräfta erbjuden plats i eBu inom 8 dagar. När ni bekräftar ska inkomstanmälan göras i eBu.Om platsen inte bekräftas inom 8 dagar avregistreras den och ny ansökan måste in om det önskas plats.

Alla vårdnadshavare ska uppdatera sin inkomst för att rätt avgift ska tas ut. Om fel avgift är registrerad blir vårdnadshavare betalningsskyldiga retroaktivt.

Har ni frågor kring detta så ta gärna kontakt med Antagningsenheten: 0771–727001.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fritidshemmet