Sommarlov 2020

Sista anmälningsdag var måndagen den 18 maj! 8/6 är vanlig skoldag & 9/6 skolavslutning.

Hej alla vårdnadshavare!

Nu är det snart sommar! Skolavslutning tisdagen den 9 juni. Skolstart måndagen den 17 augusti. (måndag 8/6 är vanlig skoldag)

Skolan & Fritids har stängt 12 juni och 10-11 augusti. Vi kommer inte stänga under sommaren utan har öppet då vi samarbetar med Gåvsta skola vilka kommer hit med sina sommarbarn under veckorna 28, 29 och 30. Det kommer betyda att det kommer vara andra barn och annan personal på plats dessa veckor. Vi kommer självklart ha personal på plats samtidigt men personalsammansättningen kommer se annorlunda ut.

Vi på fritids behöver veta om ditt/dina barn behöver vara på fritids eller ej. Detta dels för att vi ska veta hur mycket personal vi behöver ha på plats och mellan vilka tider men också för att beställa rätt mängd mat (inkl. specialkost). Meddela oss även om ditt barn ska vara ledig.

Det är högst önskvärt om ditt barn är på plats innan kl.9. Ordentliga kläder måste finnas på plats då vi har mycket utomhusaktiviteter.

Vid ändring av tid/dag meddela avdelning så snabbt som möjligt.

Vi behöver er anmälan senast måndagen den 18 maj!

När du fyllt i formuläret Granskar du sedan Skicka in.- Då är det klart.

Markera med stjärna (*) om eleven går hem själv.

Är eleven ledig hela veckan skriv bara ''L'' i rutan, är det samma tider hela veckan skriv bara den fasta tiden i rutan.

Meddela eventuell sjukfrånvaro via fritidstelefonerna (ej i skola24 under lov)

Uppdaterad: