Övrig personal

Lindbackens skola
Hagtorpsvägen 55
754 71  Uppsala

Lindbackens expedition: 018-727 7812
Expeditionens öppettider: 8.00-10.00 samt 13-14.

Lindbackensskola@uppsala.se 

Anna Carlén

Rektor

Gunilla Söderström

Tillförordnad rektor

Sakarias Åkerman

Biträdande rektor

Cecilia Hultqvist

Skoladministratör

Jessica Skoog

Skolsköterska

Minoo Mohseni

Kurator

Ingela Helling

Skolpsykolog

Johanna Kjellgren

Lärarassistent

Andrea Erlandsson

Lärarassistent

Daniel Eklöf

Vaktmästare

Resurs

Uppdaterad: