Övrig personal

Lindbackens skola
Hagtorpsvägen 55
754 71  Uppsala

Lindbackens expedition: 018-727 7812blobid3.png
Expeditionens öppettider: 8.00-10.00 samt 13-14.

E-post: Lindbackensskola@uppsala.se

Carina Lucas, Upphovsman: Exakta Foto AB
Carina Torpe Hansson

Rektor

Sakarias Åkerman, Upphovsman: Exakta Foto AB
Sakarias Åkerman

Biträdande rektor

Cecilia Hultqvist, Upphovsman: Exakta Foto AB
Cecilia Hultqvist

Skoladministratör

Minoo Mohseni-Nazari, Upphovsman: Exakta photo
Minoo Mohseni

Kurator

Ingela Helling

Skolpsykolog

Daniel Eklöf, Upphovsman: Exakta Foto AB
Daniel Eklöf

Vaktmästare/Resurs

Uppdaterad: