Fritidshemmet

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap (www.skolverket.se).

Under loven ringer ni till respektive fritidsavdelnings telefon. Se nummer nedan.

Vi har ett fritidshem som består av fyra team: Blå, Gul, Röd och Grön:

Team Blå (f-klass):  018 - 727 70 02
Team Gul (åk. 1):    018 - 727 70 05
Team Röd (åk. 2):   018 - 727 60 45
Team Grön (åk. 3):  018 - 727 78 36

Öppning och stängning sker på respektive fritidsavdelning eller utomhus.

Lov & lovdagar, klicka här.

Att ansöka om fritidshem:

Du som vårdnadshavare som fått skolplacering i Förskoleklass eller åk 1-4 och vill ha skolbarnomsorg/fritidsplats måste ansöka om plats skyndsamt i eBu.

Barnen trivs bra här på fritids och det är något vi är glada över och vi märker det på barnen och det syns i enkäter. Dock är det så att fritids finns för att barnen ska vara här när vårdnadshavarna arbetar eller studerar och tiderna ska anpassas efter arbets- och restid. Det betyder att barnen själva inte kan välja om de ska vara på fritids eller inte. Det betyder också att syskon ska bli lämnade och hämtade samtidigt. Tider kan komma att styrkas från arbetsgivare. Läs gärna mer i Uppsala kommuns "Regler för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för elever i åldern 6-13 år".

Du anmäler via https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/forskola-och-familjedaghem/logga-in-i-ebarnungdom/

Som vårdnadshavare måste ni bekräfta erbjuden plats i eBu inom 8 dagar. När ni bekräftar ska inkomstanmälan göras i eBu.Om platsen inte bekräftas inom 8 dagar avregistreras den och ny ansökan måste in om det önskas plats.

Alla vårdnadshavare ska uppdatera sin inkomst för att rätt avgift ska tas ut. Om fel avgift är registrerad blir vårdnadshavare betalningsskyldiga retroaktivt.

Har ni frågor kring detta så ta gärna kontakt med Antagningsenheten: 0771–727001.

Fritidshemmets allmänna råd

Läroplanen kapitel 4 (fritidshem)

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fritidshemmet