Unikum

Grundskolans system för elevdokumentation heter Unikum. Systemet riktar sig både till dig som är vårdnadshavare men även elever i de högre årskurserna. Syftet är då att de i större utsträckning tar ansvar för sitt eget lärande.

Unikum innehåller flera funktioner som underlättar samarbetet mellan elever, lärare och vårdnadshavare.

I systemet hittar du funktioner och verktyg för

  • planering
  • kunskapsbedömning
  • utvecklingssamtal
  • kommunikation mellan skolan och hemmet.

NYHET:

Unikums gamla app är utdaterad och upphör den 21/10.
Appen som ersätter den för vårdnadshavare är Unikum Familj. Den är uppdaterad med bra gränssnitt och funktioner för bland annat Meddelanden, lärlogg, planeringar, uppgifter, samtalet och schema/frånvaro (synkat från Skola 24). Vårdnadshavarna kan logga in med bankID i appen.

Se PDF för mer information. (PDF, 801 KB)

Logga in

För att logga in behöver du e-legitimation. Inloggningen sker i två steg. I det första steget väljer du alternativet Vårdnadshavare som autentiseringsmetod. I det andra steget väljer du vilken typ av e-legitimation du vill använda för att logga in i systemet.

Logga in via uppsala.se

Logga in som vårdnadshavare i Unikum

Uppdaterad: