Skolval

Kontakta antagningsenheten

Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola, gäller också förskoleklass.

Du kan också få hjälp med din skolansökan på kontaktcenter, Stationsgatan 12, måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00.

Telefon: 0771-727 001, menyval 3. Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30

E-post: antagning.grundskola@uppsala.se

Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola, 753 75 Uppsala

Logga in i EbarnUngdom

Läs mer: https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/ 

 

 

Uppdaterad: