Skolval

Inför skolvalet

Du ska göra ett skolval om du har ett barn som:

  • ska börja förskoleklass.
  • går sista årskursen i sin nuvarande skola: trean, femman eller sexan.

Du ska göra ett skolval i e-tjänsten Mitt skolval, även om ditt barn redan står i kö till en fristående skola inför nästa läsår.

Från och med hösten 2018 är det skolplikt för barn som fyllt eller fyller sex år.

Kommunala grundskolor i Uppsala kan inte erbjuda femåringar plats i förskoleklass.

I januari får du som vårdnadshavare ett brev med information och instruktioner om hur du ska göra.

Ditt barn kan även vara med i skolvalet om barnet inför nästa läsår:

vill byta skola, även om barnet står i kö till en fristående skola,
kommer att flytta till Uppsala kommun.
I skolvalet gäller direktplacering. Det innebär att eleven automatiskt mister sin nuvarande plats när eleven fått en ny placering. För skolbyte under läsår gäller andra regler, se nedan.

Du söker skola i e-tjänsten Mitt skolval. För att logga in och göra din ansökan behöver du mobilt bankID. Din ansökan ligger synlig för dig under hela skolvalsperioden och du kan när som helst gå in och ändra den. Saknar du mobilt bankID, kontakta våra handläggare på Antagning grundskola på antagning.grundskola@uppsala.se för hjälp med ansökan. Finns det två vårdnadshavare måste båda ha godkänt ansökan senast 1 februari för att den ska vara giltig.

Din ansökan hanteras likvärdigt oavsett när du skickar in den, tidigt eller sent under skolvalsperioden. Arbetet med placeringar börjar efter skolvalsperiodens slut.

Kontakta antagningsenheten
Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola.

Du kan även få hjälp med enklare ärenden av Kontaktcenter, Stationsgatan 12, telefon: 018-727 00 00. Du kan till exempel få information om hur man gör en ansökan till förskola eller grundskola, hjälp med hur du gör ett byte av förskola eller skola, och hur du kan lägga in och ändra inkomst.

Telefon:
Telefon: 0771-72 70 01, menyval 3, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30. Under skolvalsperioden 2021 gäller utökade telefontider.
E-post:
antagning.grundskola@uppsala.se
Postadress:
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola, 753 75 Uppsala

Logga in i EbarnUngdom

 

 

Uppdaterad: