Sjukanmälan

Ring 0515-77 76 01 när du behöver anmäla frånvaro och knappa in elevens personnummer. Det går också att anmäla på skola24:s hemsida eller via deras app.

Anmälan ska vara inne före kl 8.00 så vi vet innan skolan startar att eleven är hemma och sjuk. Ni måste ringa in för varje ny sjukdag (är ert barn sjukt tre dagar så måste ni alltså ringa tre ggr). Om samtalet rings efter kl 12.00 så registreras samtalet och sjukfrånvaron för nästkommande dag.

Skola24 har också en hemsida där ni också kan registrera frånvaro, samt en app som går att ladda ner. Där kan ni registrera frånvaro för flera dagar samtidigt.

Vi är med i ett gemensamt system för alla skolor inom Uppsala kommun för att digitalisera sjukfrånvaron och på så sätt få gemensam statistik.  

Vid lov och studiedagar ska sjukanmälan göras via Skola24 fritids.

Uppdaterad: