Psykolog

Elevhälsoteamets samtliga professioner ska arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande med fokus på att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål i syfte att öka lärande och trygghet och ge förbättrad hälsa.

Psykologen har kunskap om barn och ungdomar på både individ, grupp och systemnivå och bidrar även med kunskap kring organisationsutveckling och kvalitetsarbete i skolan. I psykologens arbetsuppgifter ingår konsultation och handledning av personal, utbildningsinsatser till personal, samtalskontakter med elever och vårdnadshavare vid skolrelaterad problematik, samt kompletterande utredning för bedömning av elevers behov i skolan och skolformstillhörighet.

 

Uppdaterad: