Samarbete skola och hem

Lindbackens skola har ett förväntansdokument där förväntningar på elever, skola och vårdnadshavare framgår.

 

Uppdaterad: