Skolans skolråd

Skolan ska samarbeta med hemmet så att personal och vårdnadshavare tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vad är syftet med ett skolråd?

Syftet med skolrådet är att öka samarbetet mellan skola och hem samt att ge föräldrar/ vårdnadshavare möjlighet att på ett positivt sätt kunna påverka skolans arbete, miljö och trivsel bland elever och lärare. Samarbete mellan hem och skola ger eleverna bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Vilka är med i skolrådet?

Rådet består av rektor, en personalrepresentant samt vårdnadshavare från alla klasser. Val av representanter för vårdnadshavare görs vid föräldramöte. 

Vad gör skolrådet?

Skolrådet träffas två-tre gånger per termin och diskuterar aktuella frågor som rör skolan och eleverna. På mötena kan alla typer av frågor tas upp som berör skolan, till exempel undervisning, trivsel, skolmåltider och ute- och innemiljö.

Frågor som rör enskild individ ska inte behandlas. Alla möten är öppna och protokollförs. Protokollen publiceras här på hemsidan.

Skolrådet behandlar inte klagomål samt frågor på individnivå.

Hur kan jag som förälder/ vårdnadshavare påverka?

Om du som förälder har något du vill ska behandlas på skolrådet meddelar du den som representerar ditt barns klass.

Inplanerade träffar:

Från och med mars 2020 så sker olika typer av digital kontakt pga rådande Coronaläge. Ta vidare kontakt med rektor med frågor kring skolrådet.

Protokoll & länkar:

200210 (PDF, 141 KB)

191217 (PDF, 161 KB)

191105 (PDF, 162 KB)

Frukost- och mellismeny (PDF, 53 KB)

Länk till IBIS och förväntansmatriser & konsekvensplan

190516 (DOCX, 19 KB)

Uppdaterad: