Plan för diskriminering och kränkande behandling

Läs våra dokument för likabehandling här. 

Lindbacken (PDF, 153 KB)
bilaga fritidshem (PDF, 55 KB)

Uppdaterad: