Så här bygger vi skolan

Under våren 2017 – våren 2018 fanns Lindbackens skolklasser i Årstaskolans lokaler. Samtidigt arbetade vi med att uppföra Lindbackens skola och idrottshall i anslutning till Skogstorpsparken. Den nya skolbyggnaden beräknades vara klar höstterminen 2018. Då flyttade eleverna som tillhörde Lindbackens skolenhet från Årstaskolan till den nya skolan i Lindbacken. Idrottshuset invigdes november 2019.

Vi planerar framåt

2016/2017 F-1
2017/2018 åk F-2
2018/2019 F-3
2019/2020 F-4 (drygt 300 elever)
2020/2021 F-5 (ca 420 elever)

Skolan byggs ut och fylls på med årskurser underifrån. Tanken är att skolan stegvis utökas till till slut omfatta F-5 med ca 550 elever. 

När skolverksamheten flyttade in i nya skolan augusti 2018 hyrdes delar av skolbyggnaden ut till en kommunal förskoleverksamhet. Hösten 2020 flyttar delar av förskolan Linden ut och Lindbackens skola kommer då att utöka med fler klasser och ca 420 elever. Hösten 2022 är det tänkt att skolan fyller hela skolbyggnaden.

Du söker skolplats i skolvalet i januari inför kommande hösttermin. Det är principen om syskonförtur och relativ närhet som avgör vem som får platsen, läs mer om det på uppsala.se/skolval.  

Uppdaterad: