Så här bygger vi skolan

Under våren 2017 – våren 2018 finns Lindbackens skolverksamhet i Årstaskolans lokaler. Samtidigt arbetar vi med att uppföra Lindbackens skola och idrottshall i anslutning till Skogstorpsparken. Den nya skolbyggnaden beräknas vara klar höstterminen 2018. Då flyttar eleverna som tillhör Lindbackens skolenhet från Årstaskolan till den nya skolan i Lindbacken. 

Vi planerar framåt

Läsåret 2017 kommer skolan att omfatta förskoleklass till och med årskurs 2. Därefter bygger vi på med årskurser underifrån. Tanken är att skolan stegvis utökas till att omfatta F-5. 

När skolverksamheten flyttar in i nya skolan 2018 kommer det inledningsvis finnas förskoleverksamhet i samma hus. 2020 flyttar förskolan till en permanent förskola och Lindbackens skola kommer då att ha 500 skolplatser.

Så här utökas årskurserna:

  • Hösten 2018: Skolan omfattar F–3
  • Hösten 2019: Skolan omfattar F–4
  • Hösten 2020: Skolan omfattar F–5

 
Att söka till den nya skolan

Det går inte att ställa sitt barn i kö till en kommunal skola. Du söker skolplats i skolvalet i januari inför kommande hösttermin. Det är principen om syskonförtur och relativ närhet som avgör vem som får platsen, läs mer om det på uppsala.se/skolval.  

Läs mer om byggnationen på Skolfastigheters webbplats.

 

Uppdaterad: