Nationella prov åk 3

Läsåret 2023 

Provdatum för nationella prov i matematik och svenska för årskurs 3 är mellan 11 mars och 17 maj.

Skolan beviljar inga ledigheter för elever i åk 3 under provperioden.

Läs mer på Skolverket

Uppdaterad: