Nationella prov åk 3

Läsåret 2021 - bedömningsstöd i form av prov för åk 3

De nationella prov som skulle ha använts under vårterminen 2021 utgår på grund av den rådande pandemin. Som ersättning kommer Skolverket att erbjuda betygsstödjande bedömningsstöd som är utformade som prov. De nationella proven i årskurs 3 genomförs dock som vanligt som ordinarie prov.

Bedömningsstöden kommer att användas under perioden från Sportlovet och fram till den 30 juni 2021 och varje skola avgör tidpunkt för genomförande. Bedömningsstöden i samtliga skolformer, årskurser, kurser och ämnen får inte användas efter 30 juni 2021.

Skolan beviljar inga ledigheter för elever i åk 3 under provperioden.

Läs mer på Skolverket

Uppdaterad: