Tillsammans växer vi!

  • Vi är väl förtrogna med vårt uppdrag och vet att vi har ett av de viktigaste arbeten som finns. 
  • Vi och våra elever ska känna glädje och stolthet över vår verksamhet. 
  • Vi ger varje barn möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning.
  • Våra elever ska utveckla en hälsosam livsstil och känna trygghet, lust och glädje i sitt lärande.
  • Vi arbetar för att våra elever ska nå goda kunskapsresultat.
  • Om man känner sig trygg och får arbetsro, vistas i en god arbetsmiljö både psykiskt och fysiskt, så ger detta goda förutsättningar att utvecklas efter sina förutsättningar.
  • När våra elever lämnar oss ska de känna att de lyckats.

Lindbackens skola

I augusti 2018 flyttade skolan in i nybyggda lokaler på Hagtorpsvägen 55 i Lindbacken. Under tre och ett halvt år delade skolan lokaler med Lindbackens förskola i en husdel samt att de hade en del av skolgården. Sedan januari 2022 har vi tillgång till hela huset och hela skolgården.

Det här läsåret har vi drygt 500 elever i årskurserna förskoleklass - åk 5 och av dessa är drygt 360 barn inskrivna i fritidsverksamheten. Vi har idrott och andra aktiviteter i en fräsch idrottshall invid skolgården.

Eftersom vi fortfarande bygger upp skolan är det viktigt att skolans personal tillsammans med elever och vårdnadshavare hjälps åt att skapa de bästa förutsättningarna att göra skolan till en trygg och bra arbetsplats för våra elever och vår personal.

Förtroendefulla relationer mellan elev, vårdnadshavare och skola är viktiga för en lyckad skolgång. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande. Positiva förväntningar bidrar till ökade förutsättningar för att eleverna ska bli motiverade till skolarbete. Vi bygger förväntningarna kring våra huvudregler att alltid visa RESPEKT, ta ANSVAR och visa OMTÄNKSAMHET.

I skolrestaurangen Trollgrytan serveras varje dag lunch som har tillagats i skolans kök och den uppskattas mycket av både elever och personal.