Alla elever ska lyckas

  • Vi är väl förtrogna med vårt uppdrag och vet att vi har ett av de viktigaste arbeten som finns. 
  • Vi och våra elever ska känna glädje och stolthet över vår verksamhet. 
  • Vi ger varje barn möjlighet att inhämta och utveckla nödvändiga kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning.
  • När våra elever lämnar oss ska de känna att de duger. 
  • Våra elever ska utveckla en hälsosam livsstil och känna trygghet, lust och glädje i sitt lärande. Alla elever ska lyckas. 
  • Vi arbetar för att våra elever ska nå goda kunskapsresultat.
  • Om man känner sig trygg och får arbetsro, vistas i en god arbetsmiljö både psykiskt och fysiskt, så ger detta självklart goda förutsättningar till att nå höga resultat.

Vi bygger årskurserna stegvis

Lindbackens skola startade hösten 2016 och finns i Årstaskolans lokaler i stadsdelen Årsta. Vi har två förskoleklasser och en årskurs 1 fram till våren 2017. Läsåret 2017/2018 kommer det att finnas förskoleklasser, årskurs ett, två och tre. 

Så här bygger vi skolan

Uppdaterad: