Alla elever ska lyckas

  • Vi är väl förtrogna med vårt uppdrag och vet att vi har ett av de viktigaste arbeten som finns. 
  • Vi och våra elever ska känna glädje och stolthet över vår verksamhet. 
  • Vi ger varje barn möjlighet att inhämta och utveckla nödvändiga kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning.
  • När våra elever lämnar oss ska de känna att de duger. 
  • Våra elever ska utveckla en hälsosam livsstil och känna trygghet, lust och glädje i sitt lärande. Alla elever ska lyckas. 
  • Vi arbetar för att våra elever ska nå goda kunskapsresultat.
  • Om man känner sig trygg och får arbetsro, vistas i en god arbetsmiljö både psykiskt och fysiskt, så ger detta självklart goda förutsättningar till att nå höga resultat.

Lindbackens skola

I augusti 2018 flyttade skolan in i sina nybyggda lokaler på Hagtorpsvägen 55 i Lindbacken. Det här läsåret har vi ca 220 elever i årskurserna förskoleklass- åk 3 och av dessa är ca 180 barn inskrivna i fritidsverksamheten. Skolans fritidshem består under det här läsåret av två avdelningar, en för förskoleklass och åk 1 samt en för åk 2 och åk 3.

Skolan har plats för ca 500 elever och kommer växa successivt upp till åk 5 under kommande läsår.

Varje dag serveras lunch som har tillagats i skolans kök och den uppskattas mycket av elever och personal.

I byggnaden finns även förskola, Lindens förskola, under en begränsad tid i väntan på att en ny kommunal förskola ska byggas i närheten.