Tillsammans växer vi!

  • Vi är väl förtrogna med vårt uppdrag och vet att vi har ett av de viktigaste arbeten som finns. 
  • Vi och våra elever ska känna glädje och stolthet över vår verksamhet. 
  • Vi ger varje barn möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning.
  • Våra elever ska utveckla en hälsosam livsstil och känna trygghet, lust och glädje i sitt lärande.
  • Vi arbetar för att våra elever ska nå goda kunskapsresultat.
  • Om man känner sig trygg och får arbetsro, vistas i en god arbetsmiljö både psykiskt och fysiskt, så ger detta goda förutsättningar att utvecklas efter sina förutsättningar.
  • När våra elever lämnar oss ska de känna att de lyckats.

Lindbackens skola

I augusti 2018 flyttade skolan in i sina nybyggda lokaler på Hagtorpsvägen 55 i Lindbacken. Det här läsåret har vi ca 420 elever i årskurserna förskoleklass- åk 5 och av dessa är ca 280 barn inskrivna i fritidsverksamheten. 

Eftersom vi bygger upp skolan och den utökas hela tiden är det viktigt att skolan, eleverna och vårnadshavarna känner att vi tillsammans växer och hjälps åt att skapa de bästa förutsättningarna att göra skolan till en trygg och bra arbetsplats för vår personal och våra elever.

Förtroendefulla relationer mellan elev, vårdnadshavare och skola är viktiga för en lyckad skolgång. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande. Positiva förväntningar bidrar till ökade förutsättningar för att eleverna ska bli motiverade till skolarbete. Vi bygger förväntningarna kring våra huvudregler att alltid visa RESPEKT, ta ANSVAR och visa OMTÄNKSAMHET.

I byggnaden finns även förskola, Lindens förskola, under en begränsad tid i väntan på att en ny kommunal förskola ska byggas i närheten.

Varje dag serveras lunch som har tillagats i skolans kök och den uppskattas mycket av både elever och personal.