Tillsammans växer vi!

  • Vi är väl förtrogna med vårt uppdrag och vet att vi har ett av de viktigaste arbeten som finns. 
  • Vi och våra elever ska känna glädje och stolthet över vår verksamhet. 
  • Vi ger varje barn möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning.
  • Våra elever ska utveckla en hälsosam livsstil och känna trygghet, lust och glädje i sitt lärande.
  • Vi arbetar för att våra elever ska nå goda kunskapsresultat.
  • Om man känner sig trygg och får arbetsro, vistas i en god arbetsmiljö både psykiskt och fysiskt, så ger detta goda förutsättningar att utvecklas efter sina förutsättningar.
  • När våra elever lämnar oss ska de känna att de lyckats.

Lindbackens skola

I augusti 2018 flyttade skolan in i sina nybyggda lokaler på Hagtorpsvägen 55 i Lindbacken. Det här läsåret har vi ca 420 elever i årskurserna förskoleklass- åk 5 och av dessa är ca 280 barn inskrivna i fritidsverksamheten. 

Varje dag serveras lunch som har tillagats i skolans kök och den uppskattas mycket av elever och personal.

I byggnaden finns även förskola, Lindens förskola, under en begränsad tid i väntan på att en ny kommunal förskola ska byggas i närheten.