Skolskjuts

Elever som ska ta sig från hemmet i Lindbacken till Lindbackens skola i Årstaskolans lokaler har möjlighet att ansöka om skolskjuts.

Skolskjutsen hämtar barnen vid två platser i Lindbacken.

  • Vid busshållplatsen intill väg 288.
  • Vid förskolan längst in i den västra delen av området.

Bussen lämnar barnen vid Årstaskolan. Där finns personal som tar emot eleverna på morgonen, och följer dem till bussen vid skoldagens slut.

Har du frågor om skolskjuts? 

Antagningsenheten skolskjuts handlägger frågor om skolskjuts och busskort. 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolskjuts