Skolskjuts

Trafikcentralen samordnar skolskjuts med taxi. De behöver ett beslut om skolskjuts från antagningsenheten och ett skolskjutsunderlag för att de ska kunna planera ditt barns resa.

Läs mer om hur du ansöker om skolskjuts.

Uppdaterad: