Förskoleklass

Förskoleklassen är första steget in i skolans värld. Den är en del av grundskolan och är tillgänglig för alla.

Målet med vår verksamhet är att barnen ska känna trygghet och lust att lära. Vi vill också verka för att möta varje barn på den nivå där de befinner sig i sin utveckling. Stor vikt läggs vid att barnen ska få träna att samarbeta men också att bli självständiga individer.

Det är också viktigt att barnen under sitt förberedande år ska bli bekanta med att kunna känna sig trygga i skolans miljö. Vi är övertygande om att barnen lättare kan tillgodogöra sig kunskap och utvecklas i sin sociala samvaro tillsammans med andra, när de är trygga. Därför får det trygghetsskapande arbetet stort utrymme. I förskoleklassen varvar vi lek med olika arbetsuppgifter som bygger på läroplanens mål, musik, idrott och utflykter.

Nya på Lindbackens skola hösten 2020?

Välkomna till Lindbacken! Vi har skickat ut ett brev till samtliga vårdnadshavare (borde levereras under v 19) som har elever som ska börja hos oss med ett välkomnstbrev och ett gäng blanketter som är viktigt att ni returnerar till oss omgående, senast 15 maj, i det frankerade kuvertet.

Förtydligande: Elever som behöver fritids under inskolningen är välkomna att stanna efter inskolningstiden.Viktigt att anmäla vilka tider som är aktuella, t ex från kl 11 - när inskolningen är slut. Lunch ingår självklart för fritidsbarnen.

Föräldrar får vänta i anslutning till skolan under inskolningsdagarna.

Klasserna/grupperna är klara men ännu inte lärarna. Vi skickar ut ett brev och informerar så fort allt är klart.

Film till eleverna där vi visar upp skolans lokaler och pratar lite om verksamheten: 

 Film till vårdnadshavare inför terminsstart:

 Film om förskoleklassen från Skolverket om uppdrag, innehåll och kvalitet:

 

Välkomna!

Uppdaterad: