Förskoleklass

Förskoleklassen är första steget in i skolans värld. Den är en del av grundskolan och är tillgänglig för alla.

Målet med vår verksamhet är att barnen ska känna trygghet och lust att lära. Vi vill också verka för att möta varje barn på den nivå där de befinner sig i sin utveckling. Stor vikt läggs vid att barnen ska få träna att samarbeta men också att bli självständiga individer.

Det är också viktigt att barnen under sitt förberedande år ska bli bekanta med att kunna känna sig trygga i skolans miljö. Vi är övertygande om att barnen lättare kan tillgodogöra sig kunskap och utvecklas i sin sociala samvaro tillsammans med andra, när de är trygga. Därför får det trygghetsskapande arbetet stort utrymme. I förskoleklassen varvar vi lek med olika arbetsuppgifter som bygger på läroplanens mål, musik, idrott och utflykter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Film om förskoleklassen från Skolverket om uppdrag, innehåll och kvalitet

 

Välkomna!

Uppdaterad: