Info om skoltider samt fritids ht-18

Skoldagarna kommer börja kl 8.20 för alla elever veckans alla dagar och sluta kl 13.30. Åk 3 kommer gå till kl 14.45 på tisdagar.

Fritids på Lindbacken kommer hålla öppet kl 7-17. Omsorgsbehov utanför dessa tider ansöks snarast hos rektor.

Eftersom vi inte kommer få tillträde till skolan förrän drygt en vecka innan terminsstart kommer all fritidsverksamhet finnas kvar på Årstaskolan fram till den 20/8 då Lindbackens fritids öppnar i våra nya lokaler. Hur barnen ska delas in i fritidsavdelningar är ännu inte klart, återkommer innan skolstart med detta.

Kom ihåg att fritids är stängt för planeringsdagar onsdag 15/8, torsdag 16/8 och fredag 17/8.

 

Vänligen Catarina Eriksson, rektor

2 maj 2018